คุณนพลักษณ์ กุลธวัชชัย - ยูทูปเบอร์

ไม่เจ็บเลย รู้สึกแค่อุ่นๆ ไม่ต้องทาเจลเย็น หรือยาชา รู้สึกว่าผิวเนียนขึ้น เป็นการกำจัดขนที่สะดวกมากสามารถทำเองได้ที่บ้าน