นโยบายการรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้ามีผลกับลูกค้าที่ซื้อสินค้าจาก Silk'n Thailand หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยเท่านั้น

การรับประกันสินค้าครอบคลุมอะไรบ้าง

ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรับประกันนี้ Home Skinovations Inc. ขอรับประกันว่าจะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ของซิวค์เอนที่มาพร้อมกับการรับประกันนี้ ("Device") ในขอบเขตที่อุปกรณ์แสดงถึงความบกพร่องของวัสดุอันเนื่องมาจากความบกพร่องของบริษัท Home Skinovations

ผู้ที่จะได้รับการคุ้มครองจากเงื่อนไขนี้

เฉพาะผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ของแท้เท่านั้น จะได้รับการคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท Home Skinovations Inc กำหนด หากคุณซื้อผลิตภัณฑ์จาก Silk’n Thailand และอุปกรณ์เกิดการชำรุดหรือเสียหาย การขอรับสิทธิ์การคุ้มครองดังกล่าว ท่านจะต้องแสดงใบเสร็จรับเงินเพื่อยืนยันการซื้อผลิตภัณฑ์จริงแก่บริษัท Home Skinovations Inc

กำหนดเวลาการรับประกันสินค้า

ทาง Silk’n Thailand ได้กำหนดระยะเวลาในการซ่อมแซมหรือรับประกันสินค้าภายใน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ การเรียกร้องที่ยื่นหลังจากที่ผ่านพ้นหนึ่งปีไปแล้วผลิตภัณฑ์ของท่านจะไม่ได้รับการคุ้มครอง Silk'n Thailand อาจต้องการให้คุณพิสูจน์วันที่ซื้ออุปกรณ์โดยใช้ใบเสร็จรับเงินซึ่งระบุวันที่ซื้อ

คุณจะได้รับบริการประกันคุณภาพได้อย่างไร

ในการรับประกันสินค้าที่ชำรุด ให้คุณนำผลิตภัณฑ์ไปยังเคาน์เตอร์ Silk’n สาขาที่คุณซื้อ หรือทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

1) ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่เบอร์ (+66 63 265 2399)

2) ติดต่อผ่านทางอีเมลล์ contact.silkn@healthytechdevices.com

3) ติดต่อผ่านไลน์ไอดี Line@ ID: @SILKNTHAILAND (ใส่ @ นำหน้า SILKNTHAILAND)

เพื่อการได้รับความคุ้มครองของคุณ ขอแนะนำว่าให้คุณจัดส่งสินค้าถึง Silk'n Thailand อย่างปลอดภัย เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการจัดส่งมายัง Silk'n Thailand ไม่ได้รับการคุ้มครองภายใต้เงื่อนไขการรับประกันนี้ ทางเราขอแนะนำให้คุณจัดส่งสินค้าโดยใช้วิธีที่สามารถติดตามได้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า Silk'n Thailand จะได้รับอุปกรณ์อย่างแน่นอน ซึ่งคุณจะต้องใช้บริการกับผู้ให้บริการที่ทาง Silk'n Thailand แนะนำเพื่อการขนส่งที่ปลอดภัย

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า

คุณต้องชำระค่าบรรจุภัณฑ์และค่าจัดส่งสินค้ามายัง Silk'n Thailand โดยที่ Silk'n Thailand จะชำระในส่วนค่าจัดส่งสินค้าคืนให้กับคุณ อย่างไรก็ตามหากเราได้รับสินค้าและดำเนินการตรวจสอบอุปกรณ์พบว่า ไม่มีข้อบกพร่องในวัสดุที่เกิดจากกระบวนการผลิต คุณจะต้องจ่ายค่าบรรจุภัณฑ์และค่าจัดส่งสินค้าในการส่งคืนด้วยตนเอง

อะไรบ้างที่การรับประกันไม่ครอบคลุม

การรับประกันสินค้าไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ หรือการใช้งานผิดประเภท (รวมถึงการใช้อุปกรณ์นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งานที่มาพร้อมกับอุปกรณ์) การใช้งานแล้วเกิดความเสียหาย หรือขาดการดูแลตัวผลิตภัณฑ์  การใช้งานที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของสินค้า การต่อเติมชิ้นส่วนอื่นๆ ที่ไม่ได้มาพร้อมกับอุปกรณ์ การสูญเสียอะไหล่ การใช้กับไฟผิดประเภทนอกเหนือจากที่กำหนด จนทำให้ผลิตภัณฑ์เกิดความเสียหาย การรับประกันจะถูกยกเลิกหากอุปกรณ์ได้รับการซ่อมแซมโดยบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก Home Skinovations และการรับประกันนี้ยังไม่รวมถึงการเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ที่ใช้แล้วสึกหรออีกด้วย

ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน

นโยบายการประกันสินค้าในเอกสารนี้ถือว่าเป็นนโยบายหลัก ซึ่งแทนที่เอกสารประกันสินค้าอื่นของซิวค์เอนที่อาจมีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้หรือที่อื่น สินค้าที่ซื้อผ่านทางเว็บไซต์นี้ จะยึดการประกันสินค้าตามนโยบานด้านบนเท่านั้น

ข้อจำกัด

สิ่งที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน HOME SKINOVATIONS รวมทั้งบริษัทที่เป็นเครือข่าย หรือผู้แทนจำหน่าย จะไม่รับประกันความเสียหายหรือรับผิดชอบใดๆ ของความเสียหายที่เกิดจากทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเนื่อง ความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายในกรณีพิเศษอื่นๆทุกประการ ซึ่งอาจรวมถึงการสูญหาย ความเสียหายที่เกิดจากการกระทำของผู้ใช้ โดยปราศจากเงื่อนไขข้อจำกัด ถ้าความเสียหายเป็นไปตามนโยบายประกันด้านบน ทาง HOME SKINOVATIONS หรือผู้แทนจำหน่าย จะชดใช้ค่าเสียหายไม่เกินราคาที่เครื่องถูกซื้อไปตามราคา ณ วันที่ซื้อไป ทางลูกค้ายอมรับความเสี่ยงและรับผิดชอบความเสียหายต่างๆ เช่น การสูญเสีย อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ต่อตัวคุณ หรือ สินทรัพย์ของคุณ และ คนอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานอุปกรณ์ไม่ถูกต้อง หรือใช้ผิดวิธี หรือมีการดัดแปลง เปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ ยกเว้นในขอบเขตที่เกิดจากความประมาทของ HOME SKINOVATIONS เอง

โปรดอ่านคำแนะนำที่แนบมาอย่างละเอียด